Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


I'll Find My Way Home

https://www.youtube.com/watch?v=21Qg2wYRmRc

Gyermekkoromban nagy hatással volt rám a természet, az élő környezet, ezért az általános iskola elvégzése után mezőgazdasági szakközépiskolába iratkoztam, ahol általános kertészként szereztem szakmai érettségit. Középiskolás éveim alatt érdeklődési köröm kiterjedt az emberrel, a szellemi kultúrával foglalkozó tudományok világára, így érettségi után humán területen tanultam tovább, andragógia szakon szereztem diplomát. Több évig dolgoztam közoktatási-közművelődési területen, ahol megismerkedtem az embernevelés, a kultúra átadás gyakorlatával. Érdeklődési köröm ma is a természet és a kultúra világa, szeretek botanikával foglalkozni, érdekel a művelődéstörténet, a szépirodalom, a filozófia, a filmkultúra és újabban az emberi viselkedés tudománya. Kihívásnak tartom a modern ember helyzetét a természeti és társadalmi környezetben, a változó közösségi értékrendek  és társadalmi életfeltételek mellett, a személyiség integritásának megtartását és fejlődését. Honlapomat abból a megfontolásból hoztam létre, hogy olyan értékeket, gondolatokat, érzelmeket és  problémamegoldó módszereket tegyek rajta közzé, melyek jelenleg a tömegkultúrában nem élveznek elsőbbséget, de bárki számára érdekesek, megtermékenyítők esetleg hasznosak is lehetnek. Remélem sikerült.

 

FIGYELEM! Szeretném jelezni, hogy az oldalon elhelyezett reklámhirdetések nem tőlem származnak, azok megbízhatóságáért és valóságtartalmáért egyáltalán nem vállalok felelősséget!

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

"...A Botticelli képén megjelenő istenek nem a tragédia istenei, a hangsúly nem a hős és az istenek között feszülő, áthághatatlannak tűnő szakadékon van. A kétféle Vénusz közül az egyik az égi Uránusztól született, anya nélkül, azaz mentes az anyaggal való bárminemű érintkezéstől, a másik, a közönséges Vénusz Jupitertől, aki a földi dolgokat létrehozó erőt teremti. Botticelli Tavaszán szereplő két nőalak könnyedén értelmezhető az égi és földi Vénuszként. Mindkét erő a szépség létrehozására törekszik: az égi Vénusz intelligenciája által a magasabb dolgok szépségét önmagában igyekszik kimunkálni, a földi vagy közönséges Vénusz az égi magvak termékenyítő erejétől megfoganva a nála lévő isteni eredetű szépséget a világ anyagában igyekszik megszülni. A három Grácia: a Tündöklés, a léleknek az igazság és az erény tisztaságából áradó szépsége, a Virulás, az alak és a színek kedvessége, és a Derű, az a gyönyör, amely a zene hallgatásakor tölt el minket. Végül a szerelem Mercuriusszal rokon tulajdonságát említhetjük: Mercurius egyik legfontosabb aspektusa az isteni és az emberi világ közötti közvetítői tiszte. A megformálatlanság és a forma közötti állapot. Hermész, a lélekvezető nem csak a holtak lelkeit vezeti Hádész felé, hanem az intellektuális feladatokra vállalkozót is megsegíti az értelmezésben és a felfogásban: a hermetikai-hermészi-mercuriusi hagyomány a végső, legmagasabb értés tudománya. Botticelli Tavaszának valódi témája az emberi lélek lehetséges megvalósulási útjának allegóriája, ahol is a kép balról jobbra mutat: a születéstől a halál vagy az újjászületés felé..."

 

- részlet: Lét, értelem, szerelem a reneszánsz gondolkodásban c. dolgozatomból