Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Villámcsapás, avagy a Tökéletes Elme

2009.04.20

A Villámcsapás, a Tökéletes Elme

 

Angolra fordította: George W. MacRae
Fordította: Biga Cubensis

 

Az erõtõl küldettem elõre,
És azokhoz jöttem, akik elmélkednek rajtam,
Megtaláltam azokat, akik kerestek.
Nézz rám, te, aki elmélkedsz rajtam,
És te hallgató, hallgass engem.
Te, aki vársz rám, engedj magadhoz.
És ne engedj el a szemed elõl.
Ne tedd hangodat, se a hallásodat gyûlölködõvé irántam,
Ne legyél tudatlan felõlem sehol és semmikor. Légy éber!
Ne legyél tudatlan felõlem.
Én vagyok az elsõ és az utolsó.
Én vagyok a dicsõséges, és én vagyok a megvetett.
Én vagyok a szajha, és én vagyok a szent.
Én vagyok a feleség, és én vagyok a szûz.
Én vagyok az anya, és én vagyok a leány.
Én vagyok az anyám utódjai.
Én vagyok a terméketlen, és sokan az õ fiai.
Én vagyok, akinek lakodalma nagyszerû,
És én vagyok, aki soha nem vett el férjet.
Én vagyok a szülésznõ, és aki nem szül.
Én vagyok a vigasza szülési fájdalmaimnak.
Én vagyok a võlegény és a menyasszony,
És ez a férjem, aki nemzett engem.
Én vagyok apám anyja,
És a férjem húga, és õ az én utódom.
Én vagyok az õ rabszolgája, aki felkészít engem.
Én vagyok az utódom ura.
De õ az, aki nemzett engem, a születés napja elõtt.
És õ az én utódom az idõben, és az én erõm tõle van.
Én vagyok az õ erejének irányítója, míg õ fiatal, és õ korom mérõje.
És minden, amit akar, megtörténik velem.
Én vagyok a csend, ami végtelen, és a gondolat, melynek emléke állandó.
Én vagyok a hang, melynek hangzása sokféle, és a szó, melynek jelentése többszörös.
Én vagyok a nevem kifejezése.
Miért szeretsz engem, aki utálsz, és utálsz engem, aki szeretsz?
Te aki megtagadsz engem, vallj meg engem,
És te aki megvallasz engem, te pedig tagadj meg.
Te, aki az igazságot mondod rólam, hazudsz,
És te aki hazudsz rólam, az igazságot mondod.
Te, aki ismersz engem, légy tudatlan felõlem,
És azoknak, akik nem ismernek, ismertess meg engem.
Én vagyok a tudás és a tudatlanság.
Én vagyok a szégyen és bátorság.
Én vagyok a szégyentelen; én vagyok a megszégyenített.
Én vagyok az erõ, és én vagyok a félelem.
Én vagyok a háború, és én vagyok a béke.
Szentelj nekem figyelmet.
Én vagyok a kegyvesztett és a nagyszerû.
Figyelj az erõmre és gyengeségemre.
Ne légy dölyfös, amikor engem kiûznek a földrõl,
Megtalálsz azokban, akik majd utánam jönnek.
Ne tekints rám a trágyadombon,
ne menj és ne hagyd, hogy kiûzzenek, és megtalálsz a királyságban.
És ne nézz rám, amikor kiûznek a kegyvesztettek közé, akik a legkisebb helyeken vannak,
ne nevess rajtam.
És ne ûzz ki az erõszakkal a holtak közé.
De, én vagyok a könyörületes, és én vagyok a kegyetlen.
Figyelj!
Ne gyûlöld az én engedelmességemet,
És ne szeresd az önuralmam.
Gyengeségemben ne hagyj cserben,
És ne félj az erõmtõl.
Miért nézed le a félelmemet és átkozod a büszkeségemet?
De én vagyok, aki minden félelemben létezik,
És én vagyok az erõ a remegésben.
Én vagyok õ, aki gyenge,
És én vagyok, aki már jó helyen van.
Én vagyok az öntudatlan, és én vagyok bölcs.
Miért gyûlöltél meg engem tanácsadóid körében?
Azért, hogy csendes legyek azok között, akik csendesek,
És azért, hogy jelenjek meg és beszéljek,
Miért gyûlöltök engem, ti Görögök?
Mert barbár vagyok a barbárok között?
Ezért vagyok a Görögök tudománya és a barbárok bölcsessége.
Én vagyok a Görögök és a barbárok ítélete.
Én vagyok az, akinek képe hatalmas Egyiptomban,
És én vagyok az, akinek nincsen istene a barbárok között.
Én vagyok az, akit mindenhol gyûlölnek
És én vagyok az, akit mindenhol szeretnek.
Én vagyok az, akit Életnek neveztek, de te a Halálnak hívtál,
Én vagyok az, akit a Törvénynek hívtak, te törvényellenesnek neveztél,
Én vagyok az, akit üldöztél, és én vagyok, akinek nekiütköztél.
Én vagyok az, akitõl elszakadtál, és aki újból összeakadsz velem.
Én vagyok az, aki elõtt szégyenkezhettél, és te szégyentelen voltál.
Én vagyok az, aki nem tart ünnepet és én vagyok az, akinek több ünnepe is van.
Én, én az istentelen, és Én vagyok az, melynek Istene nagy.
Én vagyok az, akit hibáztattál, és megvetettél.
Tanulatlan voltam és tanultak tõlem.
Én vagyok az, akit lenéztél és bíráltál.
Én vagyok az, akitõl rejtve voltál és megjelensz nekem.
De valahányszor eltüntetitek magatokat, Én magam jelenek meg.
Valahányszor megjelentek, én magam rejtõzöm el.
… 
Vígy el engem magatokhoz, akik rút és romos helyekrõl jöttetek,
Raboljatok azoktól, akik jók még ha csúfságukban is.
Szégyenbõl, hozz engem magatokoz szégyentelenül;
Szégyentelenségbõl és szégyenbõl megszidlak magatokban.
És állj elém, te aki ismersz engem és ismered a családomat,
És hozd létre a nagyokat az elsõ kis teremtmények közül.
Lépj elõ a gyereklétbe, és ne nézd le, csak azért mert apró és kicsiny.
Ne fordulj el a nagyságtól, amely a kicsiség darabjaiból áll,
Kicsiségekért, melyek a nagyságból ismertek.
Miért engem átkozol és dícsérsz?
Te sebesültél meg és te lettél a dícsõ.
Ne különíts el engem a elsõktõl, akiket megismertél.
És ne vess meg senkit és ne utasítsd el senkit.
..
Én vagyok a kutatásom tudománya,
És a megtalált azoknak, akik keresnek,
És a parancs azoknak, akik kérdeznek,
Ereje angyalok hatalmának, kik szavamra küldettek,
Istenek hatalmának, kik saját korukban tanácsomra jöttek,
Emberszellem hatalmának, aki bennem létezik,
Nõ hatalmának, ki velem lakik.
Én vagyok az, akit dicsítenek, akit áldanak,
És akit megvetõen lenéznek.
Én vagyok a béke, és én a háború, mely miattam jõ el.
Én vagyok az idegen, és én a polgár.
Ém vagyok az anyag, és az, aminek nincs anyaga.
Akik nincsenek szövetségben velem, azok tudatlanok felõlem,
És azok, akik egyek velem, azok ismernek engem.
Akik közel vannak hozzám, azok tudatlanok felõlem,
És akik távol vannak, azok ismernek engem.
Egy nap, amikor én közel leszek hozzád, te távol leszel tõlem,
És azon a napon, amikor én távol leszek tõled, mégis közel leszek.

Én vagyok az ellenõrzés és az ellenõrizhetetlen.
Én vagyok az egység és a szétbomlás.
Én vagyok a maradandó, és én az elmúlás.
Én vagyok, aki alant van és feljönnek értem.
Én vagyok az ítélet és a megbocsájtás.
Én, én a bûntelen, én gyökere a bûnnek, mely belõlem ered.
Én vagyok a vágy a külsõ megjelenésben,
És a belsõ önkontroll is bennem létezik.
Én vagyok a hallás, mely bárkinek elérhetõ,
És én vagyok a beszéd, melyet nem lehet érteni.
Én vagyok a néma, aki nem beszél,
És nagy szavaimnak sokasága.
Halgass engem szelídséggel, és tanulj engem durvaságban.
Én vagyok az, aki felkiált,
És én vagyok aki felemeltetett a Földrõl.
Elkészítettem a kenyeret, és benne az elmémet.
Én vagyok a nevem tudománya.
Én vagyok az, aki felkiált,
És én vagyok az, aki hallgat.

Én vagyok az, akit az Igazságnak hívnak.
Dicsõítesz engem és rágalmazol engem.
Te, aki legyõzettél, ítéld el õket (akik legyõztek téged)
Mielõtt õk ítélkeznek feletted, mert az ítélet és az elfogultság benned van.
Ha õáltala ítéltettél el, ki fog felmenteni téged?
Vagy, ha õ mentett fel téged, ki lesz képes elfogni téged?
Ami a külsõdért, az a belsõdért is,
És az, aki megformáz téged kívülrõl, õ alakítja a belsõdet is.
És amit a külsõdön látsz, látod magadban is,
Látható az, és az a te öltözeted.
Halljatok engem, hallgatók,
És tanuljátok szavaimat, akik ismertek engem.
Én vagyok a hallás, mely elérhetõ bárki számára,
És én vagyok a beszéd, melyet nem érthetsz.
Én vagyok a hang neve és a név hangja.
Én vagyok a betûk jele,
És én vagyok az elkülönülés meghatározása.

Nézz az õ szavaira,
És minden írására, melyek be lettek fejezve.
Figyeljetek, hallgatók és ti is, angyalok és akikhez küldettek,
Ti is, szellemek, akik felemelkedtetek a halálból.
Értem, aki egyedül létezik,
Értem, akinek nincs senkije, aki megítélhetné.
A sok kellemes formáért, melyek számtalan bûnben elõfordulnak,
És a mértéktelenségekért,
És a szégyenteljes szenvedélyekért,
És a múlandó élvezetekért,
Melyeket az emberek magukhoz ölelnek, mielõtt kijózanodnak,
És felmennek nyugalmuk helyére.
És ott majd megtalálnak engem,
Élni fognak,
És többet nem ízlelnek halált.

 

Selection made from James M. Robinson, ed., The Nag Hammadi Library, revised edition. HarperCollins, San Francisco, 1990.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.