Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kivonatok Mária Evangéliumából

2009.04.20

Kivonatok Mária Evangéliumából

 

Fordította: Biga Cubensis

 
A Kopt papirusz, melynek az elsõ hat oldala elveszett, a közepétõl kezdve:

 

"… végül, az anyag megmenekül vagy nem?"

A Megváltó mondta, "minden sajátosság, minden formált dolog, minden teremtmény létezik egymásban és egymással, és végül feloldódik saját gyökereiben, mert az anyag természete az, hogy feloldódjon saját természetében. Akinek van füle a hallásra, hallja."

Péter azt mondta neki: "Minden dolgot megmagyaráztál nekünk, azt mondd meg: mi a világ értelme?" A Megváltó azt mondta: "Értelem mint olyan nem létezik, de létrehozod azt, amikor azt cselekszed, ami a bálványimádás természete, mely maga az értelem. Ez az oka, amiért a Jó közénk jött, hogy minden élõ lényegét visszaállítsa a gyökeréhez. Ebbõl az okból jöttél létre és halsz meg … a fájdalom, melynek magán kívül semmije sincsen, abból keletkezett, mely ellentétes a természettel. Aztán létrejött a zavar az egész testben. Ezért mondtam neked, hogy ne veszítsd el a bátorságodat, ha elcsüggedsz, csak végy bátorságot a természet különbözõ formáival szemben. Akinek van füle a hallásra, hallja." Amikot az Áldott ezeket elmondta, megáldotta õket, mondván "Béke legyen veletek. Vegyétek az én békémet. Figyeljetek, nehogy valaki tévútra vezessen benneteket az "Íme, itt van" vagy az "Íme, ott van" szavakkal azzal szemben, hogy az Emberfia benned van. Kövesd õt; akik keresik õt, megtalálják. Ezért menj és prédikáld a Királyság Evangéliumát. Nincsen más utasításom, csak amire korábban utasítottalak, nem adtam neked törvényeket, mint egy törvényhozó, nehogy korlátozva legyél általuk. "

Nagyon elszomorodtak és keservesen sírtak, mondván, "Hogyan menjünk el az idegenekhez és prédikáljuk az Emberfia Királyság Evangéliumát? Ha Õ nem fog élni, mi hogyan maradaunk életben?"

Aztán Mária felállt, megáldotta õket és azt mondta a testvéreinek, "Ne sírjatok és ne bánkódjatok vagy legyetek bizonytalanok, az õ kegyelme mindig veletek lesz és meg fog védeni benneteket. Inkább imádkozzunk az õ nagyságáért, azért, hogy felkészített és emberré tett bennünket." Amikor Mária ezt mondta, szívük felderült és elkezdték megtárgyalni a Megváltó szavait.

Péter azt mondta Máriának, "Húgom, mi tudjuk, hogy a Megváltó jobban szeretett téged bárki más nõnél. Mondd el nekünk a Megváltó szavait, melyekre emlékszel, mióta ismered õt; melyeket nem ismerünk, melyeket nem hallottunk."

Mária válaszolt és mondta, "Ami rejtett elõttetek, azt átadom nektek." És a következõket mondta nekik: "Én", mondta, "láttam az Urat egy látomásban és azt mondtam neki, "Uram, láttalak téged ma egy látomásban." Õ válaszolt és azt mondta, "Áldott vagy, amiért nem rendültél meg a látványomtól. Ahol az elméd van, ott van az orcád is." Azt mondtam neki, "Uram, az elme, amely látja a látomást, a léleken vagy a szellemen keresztül látja azt?" A Megváltó válaszolt és ezt mondta, "Nem a lelken és nem a szellemen keresztül lát, hanem az elme az, mely a kettõ között van, látja a látomást, és az…"

"… és a Vágy mondta, "nem láttalak téged leereszkedni; de most mégis emelkedni látlak téged. Miért beszélsz hamisan, amikor hozzám tartozol?" A lélek válaszolt és mondta, "Láttalak téged, de te nem láttál és nem ismertél fel engem; öltözetként szolgáltalak téged, de te nem ismertél fel engem." Miután ezt mondta, örömmel telve és boldogan ment el. Újra a harmadik erõ, a Tudatlanság jött. Ez az erõ megkérdezte a lelket: Hova mész? Meg vagy kötve gonoszsággal, igen meg vagy kötve. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. (Máté 7:11)" A lélek azt mondta, "Miért ítélsz meg engem, amikor én nem tettem? Meg voltam kötve, bár én nem kötöttem. Engem nem vettek észre, de én észrevettem, hogy minden szabad lesz, evilágon és a mennyben." Ezután a lélek elhagyta a harmadik erõt, …, és látta a negyedik erõt, melynek hét alakja volt. Az elsõ forma a sötétség, a második a vágy, a harmadik a tudatlanság, a negyedik a halál felébresztõje, az ötödik a test királysága, a hatodik a test haszontalanságának a bölcsessége, a hetedik pedig a felbõszült bölcsesség. Ez a düh hét része. Ezek megkérdezték a lelket, "Honnan te jössz, emberek gyilkosa, vagy hová tartasz, tér meghódítója?" A lélek válaszolt és azt mondta, "Ami ellenem jött, elpusztult, ami megfordított, elment, a vágyam a végére ért és a tudatlanságnak vége. A világban én megmentettem a világtól, egy alakban, egy magasabb alaktól és a tudás erõtlenségének bilincsétõl, melyek létezése csak átmeneti. Ettõl az idõtõl nyugalmat fogok találni az örökkévalóság pillanatának idejében."

Amikor Mária elmondta ezeket, csöndben volt, idáig a Megváltó beszélt vele. Csak András válaszolt és mondta a testvéreknek, "Mondjátok el, mit gondoltok azzal kapcsolatban, amit õ mondott. Jómagam nem hiszem, hogy a Megváltó mondta ezeket. Minden bizonnyal ezek más elgondolások tanításai."

Péter is ellenséges volt az õ mondanivalójával szemben és a Megváltóról kérdezett. "Titokban beszélt volna egy nõvel, elõnyben részesítve velünk szemben, nem nyilvánosan? Vissza kell fordulnunk és mindnyájan hallgatnunk kell õt? Kivételezett volna vele?" Erre Mária elszomorodott és ezt mondta Péternek, "Testvérem Péter, mit gondolsz? Azt hiszed, mindezt magamtól találtam ki és hazudnék a Megváltót illetõen?"

Levi válaszolt és azt mondta Péternek, "Péter, te állandóan dühös vagy. Most már látom, hogy a nõk ellen vagy, mintha ellenségek lennétek. De ha a Megváltó érdemes találta õt, ki vagy te, hogy elítéld õt? A Megváltó biztosan jól ismerte õt. (Lukács 10:38-42) Ezért szerette jobban, mint bennünket. (János 11:5) És szégyellnünk kéne magunkat és a Tökéletes Embert felöltenünk, hogy olyanná legyünk, mint amilyennek õ akart bennünket, és az evangélumot kellene prédikálnunk, semmi más parancsot vagy törvényt nem említve, mint amit a Megváltó mondott. Amikor Levi elmondta ezt, kimentek, hogy prédikáljanak és hirdessenek.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.