Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Élet - Halál

2008.04.11
Élet – Halál„Az ember állandóan megkísérli, hogy kimeneküljön a jelenből, amelyben pedig élnie kellene Isten akaratából. Az ifjúság a jövőben él, nagy terveket készít, a holnap felé fordul. Az öregek a múltban élnek, amely számukra újra és újra jelenné lesz. Csak kevesen élnek igazán a jelenben, az „isteni mában”.


L.J. Suenens: Mindennapi keresztény életA patak:
Emberkém, meg nem állhatok,
vár rám a tó a kék titok,
vár rám a hegy mögött a tó,
a ringató, a nyugtató.

A gyermek:
Kicsi patak, kicsi patak,
szomjas szörny zárja utadat,
vár rád a tó, megöl a tó,
félek, légy jó patak anyó!

A patak:
Emberkém, nem halok meg ott,
nagy víz borít rám fény-síkot,
nem vész el cseppem se, nem,
csak nem lát többé senkisem.

Weöres S: Páros dal


…és add meg még nekünk:
sugározzunk egy darabig, ha már nem leszünk.

Devecseri G: Ellentmondást nem tűrőenMár életem felére értem,
már a halálra is megértem,
az érdemem az csak, hogy megértem:
- én mindenért, - semmi sem értem.

Váci M: Mire volt jó?


„Mikor megszülettél, mindenki örült körülötted, csak te sírtál, úgy élj, hogy mikor meghalsz, mindenki sírjon csak te örülj.”

Arab közmondás„Az élet álom, melyből felébredés a halál.”

Ezeregyéjszaka meséi„Hosszú évszázadokon át, különböző típusú és nemzetiségű, - különböző karakterű és műveltségű emberek vitáztak és töprengtek az élet értelmén, - pedig csak egy van: boldognak lenni. Ezt keresem – ezt szeretném – akarom megtalálni.”


Ember maradj!
Nyár van megint, arcul legyint friss napsugár,
Gyerünk, gyerünk heverni kár.
Hisz jól tudod rád hány munka vár.
Gyerünk, gyerünk henyélni kár.
Nem tudhatod, hogy hány napod van hátra még.
Biztos csak egy nem lesz elég.
Mikor kapod végső napod, nincs tudni agy.
Fontos csak egy:
Ember maradj!


„Mit ér az emberi élet, ha az ember önmagát sem érti, ha hiába kiált a végtelenbe, elvész hangja, s szavára nem visszhangzik válasz a végtelenből?”


„A bölcsek élete nem más, mint a halálról való elmélkedés.”

Platón

            A keresztnek felső
               ága égre mutat
            nagy örömhírt tudat:
               „itt van a te utad”
A kereszt két karja a légbe szétszalad
rajta sovány kezek tört vért virágzanak
„vigyázz: ő a lélek, de test megszakad,
kétfelé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad”
                a keresztnek alsó
                 ága földre mutat
               vesződj: itt áss kutat,
                lásd benne arcodat.


Weöres S: Kereszt árnyképSzentek örök tapasztalata: minden csak kegyelem!Én keresem a célomat:
célom engem megtalál.

Én keresem a hitemet:
a hitem is majd megtalál.

Én keresem a szívemet:
a szívem is majd megtalál.

Keresem azt aki enyém:
ő is keres majd, megtalál.

Én önmagamat keresem:
egyetlen lesz, ki nem talál.

Én keresem az életem:
életem egyetlen halál.

Én keresem halálomat:
és életem majd megtalál.

Weöres S: Akik megtalálnak


„- Melyik a legfontosabb tudomány? – Elfelejteni a rossz napokat!”

Görög bölcsesség


„Mindenkit ismer az, aki megismerte önmagát.”

Szent Antal


Mi értelme van az életnek? Honnan? Hová? Miért?

Az emberek nem azzal hibázzák el életüket, hogy nem találták meg annak értelmét, hanem hogy nem is keresik.

Élj úgy, hogy ne legyen siratni valód a múlt miatt.„Életet csak azok érdemelnek akik élni megtanultak, élni pedig azok tanultak meg, akik nem a mulandóságnak, hanem az örökkévalóságnak élnek.”

Prohászka„Hazugság, kétszínűség, ellentétesség vagyunk, s önmagunk elől bújkálunk és rejtőzködünk.”

Pascal


Aki tökéletesedni akar, az mindenek előtt igyekezzék az emberi arc mögé tekinteni. Az igazi hősiesség nem abból áll, hogy elmenekülünk az élettől, hanem ha vállaljuk minden szürkeségével, középszerűségével és kikerülhetetlen szenvedésével. Az igazi hős a köznapi ember, aki öntudattal viseli sorsát, és lázadás helyett a megnyugvást választja.


„Az élet csak Isten nélkül elviselhetetlen!”


Szívünkben van egy titkos iránytű, amely az Örök Észak felé mutatja az irányt és nyugtalanul vibrál, ha letérünk arról az útról. Az önismeret alapja az alázatosság.


„A kevélység az emberből ördögöt, az alázatosság angyalt csinál.”

Szent Ágoston


Azért szánom én a mai embert,
mert a szíve nem bír öregedni…

Isten vendége vagy e világon!
mért nem hagyod, hogy a házigazda
minden termét sorra nyitogassa,
minden kincsét rendre megmutassa?
letelepszel az előszobában
s ott békében nyújtóznál örökre.
Azért szánom én a mai embert,
mert a szíve nem bír öregedni.

Weöres S: Parainesis


Tág szemmel csak engemet figyel,
mint néma tó a néma csillagot,
nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis
ha megölném is, hinné, jó vagyok.
Szegényt, csak egyszer tudnám még szeretni!
az övé lenni, ha nem is egészen…

Pilinszky J: Könyörgés


Szentek mindazok, akik
reszketnek a vizek iszapjától
és mégis, mégis tisztátalanul
semmi kedvük nincs továbbmenni

József A: Tanítások


Sohase elégedjél meg azzal, ami vagy, ha az akarsz lenni, ami még nem vagy!
Lelkesedésben, nemes lendületben nincs hiány: még a hitetlenekben is él ez a lelkiség, de értetlenül megtorpannak, ha saját életükben kell alkalmazniuk mindazt, amit meggyőződéssel hisznek és hirdetnek.
Ha valamelyik embertársad kirívó gyarlóságát, bántó hibáit, bűnös tökéletlenségeit látod, mondd te is mindig magadban befelé fordulva, saját hibáidra figyelve, bűnös multadra emlékezve: Ez te vagy!


Egymás nevelése, tökéletesítése az emberi együttélés célja. S aki e szent hivatásnak megfelel, az az igazi ember.


A mese az a szimbólum, amely mögött az igazság rejtőzik. Az idegen nyelvnek csak a szavait halljuk, de értelmét nem ismerjük. S mégsem tagadhatjuk, hogy van értelmük! Az igazi valóság megismerhetetlen, mint ahogy a vak sem láthatja a színeket, de színek mégis vannak. A vaknak egyetlen vágya, hogy színeket lásson, sz ember egyetlen vágya, hogy megismerje az Istent, mert ő az egyetlen létező valóság.


A jóindulattal kevert hazugság jobb, mint a bajtszerző igazság.


Aki többet akar, mit tehet, akire sok bízatott és keveset vállal belőle, az érezni és tudni fogja élete vége felé, hogy nem nagyon volt érdemes megszületnie. Építsd ki előbb magadat belső, igaz tartalommal; hittel, erővel energiával, szeretettel, kitartással, áldozatkészséggel, türelemmel és hivatástudattal, - azután építs.


Isten áldjon tünde játék, te világi élet
Tied voltam, megtagadlak és lelkemmel élek.
Serlegedben telt a kedvem és a földi kincsben
Megízleltem, s megtanultam, hogy igaz jód nincsen.

Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érted.
Epe volt a poharadban, mikor ajkam érte.
Csalfa hírrel hitegettél, igértél nagyságot.
Hiúságok hiúsága! Már szememmel látok.

Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez
Szállni vágy a gyönyörűég örök kútfejéhez.
Már előttem Isten arca s ama boldog ország;
Már ezentúl annak élek. Világ Isten hozzád!


Érettségi bizonyítvány

Közelségre vágytam – cuclit kaptam
Szülőkre vágytam – játékokat kaptam
Beszélgetni vágytam – egy könyvet kaptam
Tanulni vágytam – bizonyítványt kaptam
Gondolkodni vágytam – tudást kaptam
Áttekintésre vágytam – betekintést kaptam
Szabadságra vágytam – fegyelmet kaptam
Szeretetre vágytam – erkölcstant kaptam
Hivatásra vágytam – állást kaptam
Boldogságra vágytam – pénzt kaptam
Függetlenségre vágytam – kocsit kaptam
Értelmes életre vágytam – karriert kaptam
Változtatni vágytam – sajnálatot kaptam
Élni akartam….

Egy osztrák Kinderdorf kiadványból


Bármi is történjék

Istenünk, jó élet Ura, még nem tudjuk
mi történik velünk ma.
Ha kísértés tör ránk, add kegyelmed erejét,
hogy legyőzzük azt.
Ha fontos ügyben kell döntenünk, hadd
válasszuk a helyest.
Ha hitünket kell megvallani, adj bátorságot
ahhoz, hogy megmutassuk Kihez tartozunk és Kinek szolgálunk.
Ha nincsen sikerünk, segíts, hogy mégse adjuk
fel hamar a reményt.
Ha jól megy sorunk, őrizz meg a büszkeségtől
ne engedd, hogy azt higgyük: Nélküled is
rendbehozhatunk mindent.
Te, aki a világ világossága vagy, légy velünk
ma, akkor is ha fény hull, akkor is, ha árnyék borul ránk.A szentmise értéke

Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmiséthallgattál.
Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid.
Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes büntetésedet.
Mikor jelen vagy a szentmisén, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézusnak.
A szentmise sok mulasztásodat, hanyagságodat pótolja.
A szentmise letörli bocsánatos bűneidet, amelyeket sohasem gyóntál meg.
A sátán gyengébb lesz veled szemben.
A szentmisehallgatással a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a
tisztítótűzben szenvedő lelkeknek.
Egyetlen szentmise, melyet életedben hallgattál, többet
használ neked, mint számos, melyet halálod után hallgatnak érted mások.
Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg,
amit különben nem kerülhetnél ki.
Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.
Minden szentmisehallgatással megrövidíted a tisztítótűz szenvedéseit,
melyek különbem reád várnak.
A szentmisében a pap áldásaiban részesülsz, amit Isten megerősít az égben.
A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel
vannak jelen az isteni áldozatnál.
A szentmiséről Isten áldását viszed haza evilági ügyeidre is.Idézetek Jelenits István: Betű és lélek c. könyvéből:

A Krisztus titkaiba történő beavattatáshoz hozzá tartozik a magánynak és sötétségnek megtapasztalása.

Életünk értéke nem azon dől el, hogy mink van, hanem, hogy mik vagyunk.

A világ eredményeink szerint ítél meg bennünket. Isten elsősorban bizalmunkat, szándékaink tisztaságát mérlegeli.

A keresztény élet bravúr, mint az, hogy egy fügefa húsvétkor gyümölcsöt teremjen. Meg is kívánja Isten, hogy megkíséreljük azt is, amit lehetetlennek látunk, megvalósítsuk azt is ami pusztán emberi erővel megvalósíthatatlan.

Istent szeretni annyi, mint kilépni minden más függésből, s a tételes törvény megtartásán túl egész odaadással az ő szövetségében élni.

Szeretet az Isten. Aki szeretetben él, hasonlít rá.

Aki magát megalázza, fölmagasztaltatik…Aki magát megalázza, olyanná válik, mint a gyermek…Önzetlenül tenni a jót!

Nem az a fontos, hogy ne vétkezzünk, hanem az, hogy megtegyük a jót.

Akarja, hogy kérjük, olykor azt is, hogy sokáig, hűségesen kérleljük.

A szeretetből vállalt fájdalmat s a szeretetből fakadó örömet mindennél fontosabbnak tartotta.

Mindenben hasonlóvá lett hozzánk: az elesésben is, hogyha elestünk, se higgyük egyedül magunkat. Tőlünk sem azt kérdezi, hányszor botlottunk el, a hűségünket kéri számon, hogy tudunk-e fölállni.