Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házasság - Gyermek

2008.04.08

Házasság – Gyermek

 

 

  „A nevelés a szeretet szívhez szóló szava”

 Gyermekek

Uram!
Szétválasztottad a nemeket, hogy az örök keresésben
lelkünk legmélyebb húrjai összecsengjenek.
Az összecsendülésből gyermekek születnek,
kedves, hófehér értelemmel kifeslő gyermekek.
De előítéleteim, félelmeim és gyűlöletem borítják el
ezt a tiszta elmét.
Bombavetőim az élet sötét árnyait, szép szándékaink
hiábavalóságát példázzák.
És ha felnő, nemes tettekre készen,
szervezett mészárlásra taníttatom,
legszebb éveit erkölcsi iszapba fojtva.

Uram, mentsd meg gyermekeinket.
Mentsd meg értelmüket,
hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.
Mentsd meg életüket,
hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk,
ne őket pusztíthassák.
hogy jobbak lehessenek szüleiknél,
hogy építhessék önnön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát.
Melyet a béke és a szeretet kormányoz.
Mindörökké.

Szent-Györgyi Albert
Az élő állapot című kötetéből


Aki a házasságban csak a saját akaratát és boldogságát keresi és nem törekszik arra, hogy a másikat is boldoggá tegye, - az nem fogja a maga boldogságát sem megtalálni és a másikét is össze fogja törni.

Tolsztoj


Önismeretre és magunk megismertetésére segíteni élettársunkat és ezáltal egymás életének célt, értelmet és mélyebb tartalmat adni. A házasságban meg kell halni a szerelemnek, hogy kinyíljon helyette a szeretet virága. A szeretettel minden akadályt le lehet küzdeni és minden célt el lehet érni. A nőt azért teremtette Isten, hogy állandóan buzdítsa, lelkesítse, szeretetével erőre és előre segítse a férfit. A férfi változatosságot keres a nőben, a nő állandóságot a férfiban.

Mikor boldog a házasság?

Ha az asszony kellő időben néma, s a férj kellő időben süket.
A legideálisabb feleség az, aki pihentetni tud.
A gyöngédség fontosabb a házasságban, mint a szerelem.
Nem a fényes székesegyházak fogják megmenteni a világot, hanem a boldog házasságok.
A házasság a kereszthordozók nagy szerzetesrendje.
Azt hiszem az ember addig nem érti meg a házasság titkát, amíg egyik házastárs nem ült egy éjszakát átvirrasztva a másik betegágya mellett.


A gyereknek isten két kicsi kezet adott. Egyik kezével az apja kezét fogja, a másikkal az anyjáét. Nem lehet ezt a láncot büntetlenül elszakítani.

A gyermek az az apró lény, aki az éjszakát rövidebbé, a nappalokat hosszabbakká, a bankbetétet kisebbé, a ruhát rongyosabbá, a pénztárcát üresebbé, a multat feledtté, a jövőt érdemessé, s az életet boldogabbá teszi.

A gyermek közelsége a szülő számára a legnehezebb pillanatokban sem jelenthet áldozatot. A vele való törődés gazdagíthatja a szülő személyét, hiánya pedig sivárrá teheti.

Istenem, gyermekem boldogsága láttán megköszönöm, hogy őt adtad nekem. Tőled kaptam azt a jogot, hogy gondozzam és neveljem. Engedd, hogy most ünnepélyesen oltalmadba ajánljam őt. Ámen.


Szíved alatt szépen kérlek Édesanyám ne öljél meg.
Benned meleg fészket leltem Együtt van már testem, lelkem.
Téged is várt édesanyád Elringatott, védett, dajkált.
Tőled én is ezt esengem Anyám szeress, tűrj meg engem.
Te és apám esküt mondtál Tanú rá a fehér oltár.
Elmúlásom jaj reátok Ne hulljon, mint örök átok.
Keresztvízre én is vágyom Ne vedd el a mennyországom.
Nézd, mennyi a boldog gyermek Kit úgy óvnak, úgy szeretnek.
Fáj talán, hogy élek benned? Hívtál, jöttem, vártál, lettem.
Szíved boldog itt felettem Élni kíván testem – lelkem.
Ha meglennék, szeretnélek Ha megnőnék segítnélek.
Minden bajtól védenélek Édesanyám! Ne öljél meg!Lelkitükör férjek, apák számára:

Lelkem:
Törődöm-e lelkemmel? Ki számomra Isten? Atya, jóbarát, vagy csak holmi fenyegető hatalom, netán biztosító? Ismerem-e a hitigazságokat? Forgatom-e a szentírást? lelki témájú könyveket? Figyelem-e a szentbeszédet? Imaéletem? Átélem-e a közös ima erejét? Gyakran áldozom? Úgy értékelem, mint találkozást Krisztussal? Bemegyek-e napközben néha a templomba? Részt veszek-e misén akkor is, ha nem kötelező?

Értelmem:
Igyekszem-e továbbfejleszteni magam saját és családom érdekében? Szeretek-e olvasni jó könyveket, vagy kielégít az újság és a vicclap? Tudok-e válogatni a filmek és a Tv darabok között?

Külsőm:
Eddzem-e eléggé testemet? Sport, séta, kirándulás...vagy lustaság? Ügyelek-e arra, hogy külsőm rendes legyen? Vagy túl finomkodó? Családom, feleségem körében is rendes, tisztességes a külsőm?

Otthonom:
Törődök-e én is otthonommal, vagy minden munkát feleségemre hagyok? nem bosszantom feleségemet rendetlenséggel? Gyerekeim példát vehetnek tőlem rendszeretetben? Mit teszek, ha valami nem az én elképzelésem szerint történik? Jól érzem magam otthon? Miattam más nem érzi rosszul magát? Milyen vagyok otthon? Mogorva, hallgatag, türelmetlen, vagy derűs, vidám, segítőkész?

Munkám:
Szeretem-e a munkámat? Pontosan, becsületesen végzem-e? Milyen a viselkedésem a nők iránt? Ha feleségem, lányom látná? Engedném-e hogy velük úgy bánjanak, mint én más nőkkel? Ha segítségre szorul valamelyik munkatársam? Szolgálom-e a közösség javát? Jobb lett-e általam a közösség élete?

Feleségem:
Szeretem-e úgy mint régen? Kimutatom-e a szeretetem? Meglepem-e néha egy kis ajándék- kal? Megcsókolom-e, ha elmegyek, vagy hazajövök? Elismerem-e néha, hogy milyen csinos? Megdicsérem-e a lakás tisztaságáért, jó ételért, tiszta ruháért, vagy csak a hibát veszem mindig észre? Segítek-e neki? Házaséletünkben tapintatos, fegyelmezett vagyok-e? Ha ő beteg, kiszolgálom-e eléggé, s ha én vagyok beteg, nem válok-e nyűgössé?

Gyermekeim:
Átérzem-e az édesapai hivatás nagyságát? Kész vagyok-e áldozatot hozni családomért? Az anyagiak biztosításán túl teszek-e többet is? Jó példát látnak-e tőlem gyermekeim? Szívesen áldozom- e nekik szabadidőmet? Nem bírálom-e előttük tanáraikat? Egyeztetem-e nevelési formámat feleségemével?


Lelkitükör feleségek, édesanyák részére:

Lelkem:
Törekszem-e arra, hogy lelki életem buzgó, de kiegyensúlyozott legyen? Istenről alkotott fogalmam komoly, értelmes-e? Kellőképpen tisztelem-e a Szűzanyát? példaképemnek tartom? Szentgyónásaim? Rendszeresen, de nem túl gyakran végzem-e? Nem tartom-e jelentéktelennek a szeretet elleni bűnöket? Szentáldozásaim? Amikor tehetem, szívesen járulok-e szentségekhez, hogy Krisztussal találkozzam? De nem szokásból? Pontos vagyok-e és nem késnek-e miattam a családtagjaim? Ha tehetem, hétköznap is elmegyek néha templomba? Imámat buzgón, értelmesen végzem-e? Nem vagyok-e túl érzékeny, ingerlékeny? Tudom-e fegyelmezni magam? Nem törődöm-e sokat mások véleményével?


Értelmem:
Igyekszem-e művelni magam? Nem mondom-e hamar férjemnek, gyermekeimnek, hogy valami nem érdekel? Olvasok-e értelmemet fejlesztő, ismereteimet szélesítő műveket?
bővítem-e vallási ismereteimet?

Külsőm:
Ügyelek-e arra, hogy gondozott legyen külsőm? Nem vagyok-e otthon rendetlen, taszító? Nem költök-e túl sokat fölösleges szépítőszerekre és ezekkel nem okozok-e ellentétet? Öltözködésem nem lépi-e át az illendőség határát?

Otthonom:
Igyekszem-e széppé, barátságossá tenni, hogy ott férjem, gyermekeim jól érezzék magukat? Szívesen látom-e vendégül férjem, gyermekeim barátait? Nem viszem-e túlzásba a rendszeretetet? Vallásos légkört teremtek-e otthon? Jól beosztom-e a pénzt?

Étkezések:
Törekszem-e a rendszerességre, pontosságra? Ügyelek-e arra, hogy az étrend változatos legyen, hogy ne kerüljön túl sokba de kedvében járjak mindenkinek? Terített asztalnál, barátságos légkörben étkezünk-e? Szoktunk-e imádkozni étkezés előtt és után? Oktatom-e gyermekeimet illemszabályokra?

Férjem:
Szeretem-e úgy mint régen? Igyekszem-e még tetszeni neki? Érdeklődöm-e a munkája iránt? Meghallgatom-e a problémáit, segítek-e neki? Nem korholom-e túl sokat, nem szégyenítem-e meg mások előtt? Dícsérem-e néha? Megköszönöm-e ha segít? nem vagyok hozzá bizalmatlan? Megbeszéljük a problémákat? Házaséletben megadom-e jogos kívánságát?

Gyermekeim:
Átérzem-e az anyaság szent feladatát? Nem kerülöm-e az anyaságot? Igyekszem-e elsajátítani nevelési elveket? Bizalmasan megbeszélek-e a gyerekeimmel minden kérdést? Ellenőrzöm-e őket? (tanulás, barátkozás, mozi, tv) Járnak-e hittanra?

Munkahelyem:
Fontos-e hogy dolgozzam? Nem maradhatnék-e családommal? Bekapcsolódom-e az intrikákba, pletykákba? Segítek-e ahol lehet? Jó tanácsot adok-e ha kérdeznek?


Dalos László: Egy újszülöttnek

Dániel, te még nem tudod, hogy az oroszlánok mély vermébe kerültél, a világba, melynek nincs kiterjedése, verem falait csupán mi képzeljük el, azt is ami túl van a nincsen-falakon: a tágabbik, a világabb világot.
Ez vesz körül ezentúl téged is, ez az oroszlános, emberszabású tér, s itt lesznek melletted a vérszomjas vadak, barlangmély - hangúak, s tebenned a könnyű – jó prédát lesik, a védtelent, ki szíre-szóra megadja magát nekik.
De nem! A te dolgod sugaras, tiszta, más! kinyújtod kezed, s a nincsen – falak semmivé rogynak össze. Kinyújtod kezed, s az oroszlánok hozzád kezesednek. kinyújtod kezed, hogy majd megtaláljad a virágot, a harmatot, a csillagot, s virágosan, harmatosan, csillagporosan menj tovább halom, domb és hegy felé mely szemednek és szívednek teremtetett.