Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Lelki vezetés

2008.05.22
Lelki vezetés

 

„Minden kis diadal, amit magatokon arattatok,
megkönnyít minden további diadalt.”A nevelés, a szeretet szívhez szóló szava

A jó nevelő a világ legszebb szentélyének, a romlatlan ifjak szívének őrzője.
A lelki életet tekintve az ember olyan mint a tölgy. Csírájában hordozza a jövőt, de a reá ható tényezőktől függ, hogy mivé fog kifejlődni: sudár, viharral, villámmal dacoló kidönthetetlen fa, vagy satnya, sárban csúszó bozótossá válik – a nevelőitől függ.
A tanuló is alakítsa át és olvassza össze a másoktól átvett ismereteket, tegye azokat magáévá, hogy tudjon önállóan ítélni.


A lélek kertésze

A lélek kulcsa Isten kezében van, de Ő azt kulcsárainak adja át, a lelki atyák kezébe teszi le, hogy a mennyország ajtaját nyissák ki vele lelki gyermekeik előtt. A lelkiatya végigkísér bennünket hűséges, segítő szeretettel az élet viharaiban, és amikor majd elérkezünk az utolsó állomáshoz, ott is felénk nyújtja segítő karjait; ő lesz a mi tanúnk Isten ítélőszéke előtt a nagy számadáskor…Ő, aki tanúja volt a mi földi küzdelmeinknek és győzelmeinknek, beleteszi remegő szívünket az Úr Jézus kezébe, hogy örök életre melengesse.
A lelki vezetés a művészetek művészete. A modell Krisztus. Te vagy a faragandó márványkő. A véső a kereszt. Az utolsó simítás a szentgyónásban történik.


Mutasd meg a könyvtáradat, s megmondom ki vagy

A könyvek a mi legjobb barátaink. Az egyik megtanít élni, a másik pedig tanít, hogyan kell meghalni. Ha nincs jó könyved, az igazi lelki szegénységi bizonyítvány számodra. A legbölcsebb és leghasznosabb olvasmány, ha magunkat valóban megismerjük. Legelsősorban olyan könyveket kell kezembe venni, amely magasztos célokat tűz elém, tartalmat ad életemnek, nemesít, tökéletesebbé alakít, táplálja gondolataimat, kiszélesíti látókörömet, gyarapítja ismereteimet, egyszóval ráállít a biztos önismeret talajára. Tehát vallásos és filozófiai könyveket. Aztán komoly érdeklődéssel tanulmányoznom kell az emberi életet. Érdekeljen az élettan, lélektan s kultúrtörténeti munkák.
Aki átfut a könyvön, azon átfut a könyv is. A gondolatoknak a lélekformáláshoz idő kell. A mindennapi lelki olvasmányból mindig félre kell tennünk valamit emlékezetünkben, ami elménket jobban megragadta. A nap folyamán ezeket az eszméket lelkünkben forgatva, távol tarthatjuk attól a hiába való szórakozást.
„A bölcsességet megtalálják, akik azt keresik.”


Könyvek Könyve: Szentírás

A Szentírás az a hegy, amelyről az úr lejön hozzánk, hogy Őt megismerjük. De lejön azért is, hogy önmagunkkal ismertessen meg bennünket. Nincsen olyan probléma, amelyet a Szentírás meg ne oldana.


Az önismeret Isten ajándéka, amely csak imádsággal szerezhető meg

Az ima az emberi lélek méltóságának kifejezője. Az a jó ima amely jobbá tesz bennünket, amely hősi nagy elhatározásokra készteti az embert. Isten minden imában nagy ajándékot ad, akkor is, ha látszólag nem hallgat meg: Önmagát. De visszaad magával minket is önmagunknak.

Az elmélkedés megmutatja, hogy minek vagyunk hiányával. Az imádság pedig kieszközli Istentől, hogy semmiben se legyen hiányunk. Az elmélkedés mutatja az utat az égbe vezető keskeny ösvények felé, az imádság pedig vezérel rajta bennünket. Elmélkedés által észrevesszük a fenyegető veszedelmeket, imádság által elkerüljük azokat. Aki mélyen hallgat, az a lelkével beszél. Nem igazi ember aki nem tud magányos is lenni.


Légy vádlója önmagadnak, s az Isten majd megbocsát neked

A lelkiismeretvizsgálat az a belső lélekröntgenzés, amely a léleksebek gyógyítására elengedhetetlenül szükséges. A lelkiismeret megvesztegethetetlen bíránk. A bűnbánat elfordulás a teremtményektől és visszafordulás az Istenhez. Ha nem szégyellted magadat megsebezni, ne szégyelld magadat meggyógyítani.
A Csodaorvos Csodaszere: Oltáriszentség. Az áldozásban fakad minden lelki nagyságnak s erőnek forrása. Ott minden korok legnagyobb pedagógusa beszél a lélekhez, sőt beszáll a lélekbe, s az áldozást követő percek titokzatos csendjében végzi a lélekemelés legigazabb munkáját, azokban a lángoló, szeretettől tüzes percekben, mikor az akarat tetté érik, a jóföltétel valósággá elevenül, s az addig bátortalan jószándék acélossá edződik.


Örök csillagok

Minden szentnek élete azt mondja nekünk:
- Én is az voltam, ami te vagy! Te is az lehetsz, ami én vagyok!
Ha feltámadnak a kísértések viharai, ha fenyegetnek a sorscsapások zátonyai, keresd szemeddel a Tenger Csillagát, hívd segítségül Máriát.