Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gathák (Énekek, fohászok)

2009.04.23

1. GATHA

XXIX. JASZNA

ASA

(TÖRVÉNY – KOZMIKUS REND)

I.

 1. Tehozzád, óh, Mazda, és
 2. SAS, a Szent Törvény Ura!
 3. Hangosan kiált népünk Lelke:
 4. Kinek teremtettél engem?
 5. És ki által formáltál meg?

II.

 1. És ASA, a Szent Törvény
 2. Az Isteni Rend
 3. Válaszolt, az Ő Szentségén keresztül:
 4. Mazda teremtette
 5. Az Észnek ihletett Szavát,
 6. Amely a Szent ASA
 7. Isteni Rendje,
 8. És az összhangban van Véle,
 9. Az Ő tetteiben.

 

2. GATHA

XXVIII. JASZNA

I.

 1. A hatalmas Zarahustra
 2. Gondolata erőt adó áldás,
 3. Szava áldás, és
 4. Tette is áldás.

 

II.

 1. A halhatatlan Ahurák
 2. Fogadják és pártfogolják
 3. A Fohászokat.
 4. A hódolatot Tenéked,
 5. Óh, megszentelt ASA.

III.

 1. És ezért, óh, Nagy Teremtő!
 2. Megihletődvén a Te Jóakaratú Szellemeden keresztül
 3. Hozzád fordulok, és Hozzád esedezem,
 4. Hogy add nekem, mint egy nagylelkű ajándékot,
 5. Mindkét Világ –
 6. Az anyagi és a szellemi számára –
 7. Azon képességeket, melyek
 8. ASA, a Szent Törvény
 9. Isteni Rendjéből erednek.

IV.

 1. Óh, Te kozmikus Rend!
 2. És Te Univerzális Szellem!
 3. (Végtelen Intelligencia)
 4. Magasztallak Téged, és
 5. Ahura Mazdát,
 6. Akinek kegyelméből
 7. A bennünk lévő Teremtő Szellem
 8. Gyarapítja a halhatatlan Birodalmat.

V.

 1. Ameddig képes vagyok, és erőm engedi,
 2. Mindaddig tanítani fogom az embereket
 3. Az általuk megvalósítandó tettekkel kapcsolatban,
 4. Amelyeket Mazda
 5. Iránti hittel,
 6. És telve a vággyal, hogy az
 7. ASÁ-nak, a Törvény Urának
 8. Kozmikus Rendje megvalósuljon,
 9. Testükben és lelkükben.

VI.

 1. És Téged, óh, Kozmikus Rendje
 2. Szent ASÁ-nak!
 3. Mikor láthatlak meg én?
 4. Ismervén, hogy a Teremtő Szellem,
 5. És a Törvény iránti Engedelmesség
 6. Vezet, a legjóságosabb
 7. Ahura Mazdához!

VII.

 1. És te, óh Mazda!
 2. Óh, Nagy Teremtő!
 3. Jöjj hozzám Alkotó Szellemeddel!
 4. És Te,
 5. Aki ajándékokat osztogatsz
 6. Kozmikus Rendeden keresztül,
 7. Hasonlóképpen adományozz nekünk,
 8. Maradandó ajándékokat,
 9. És add, hogy életünket hibátlanul éljük.

VIII.

 1. Óh, Te,
 2. Fennkölt Szavaiddal,
 3. Adományozd hatalmas Spirituális erődet
 4. Zarahustrának,
 5. És Minékünk!

IX.

 1. Minden ajándék között a Legjobb, TE, ezért
 2. Könyörgöm Hozzád,
 3. Óh Te Minden Lények Legjobbika,
 4. Ahura Mazda!
 5. Te, Aki egyesülsz Akaratban,
 6. A Te Kozmikus Törvényeddel!

X.

 1. És az erőt adó hatalom ezen
 2. Ajándékaival jutalmazva, és meghatva
 3. Amelyeket majd Tőled kapunk,
 4. Ezen Fohászokra válaszul,
 5. Talán sohasem sértünk meg Téged,
 6. Óh, Ahura Mazda!
 7. Sem, a bennünk lévő Kozmikus Rendedet,
 8. Sem a Te Alkotó Szellemedet,
 9. Miután őszintén törekszünk ügyed felvirágzását szolgálni!

XI.

 1. Igen, Fohászaimmal
 2. Közeledem Hozzád,
 3. Én, aki a hatalom ezen óriási ajándékaival élve
 4. Védelmezem a Te Kozmikus Rendedet,
 5. És Teremtő Szellemedet bennünk
 6. Mindörökké.

XII.

 1. És ezért Te
 2. Óh, Ahura Mazda
 3. Taníts engem,
 4. A Te Szellemeden keresztül,
 5. Hogy kinyilváníthassam
 6. Az Utánad vágyakozó embereknek:
 7. Hogy milyen erőkkel
 8. És milyen Törvényekkel összhangban
 9. Gyarapodik a Te Kozmikus Rended.

 

3. GATHA

XXX. JASZNA

I.

 1. És most fennhangon kihirdetem
 2. A dicséreteket,
 3. Melyek az Ahurákhoz szólnak,
 4. ÉS a Jó Elméből
 5. Fakadó örökséget.

II.

 1. És hasonlóképpen
 2. Az AZA Szent Törvénye
 3. Által ihletett
 4. Kegyes meditációkat.
 5. És azért imádkozom, hogy
 6. Az üdvös remények
 7. Az Élő Fényben váljanak láthatókká.

III.

 1. Halld ezután a te füleiddel!
 2. És lásd az Élő Lángokat
 3. A Jobbik elme szemével.

IV.

 1. Minden embernek
 2. Egyénenként
 3. Önnön választása,
 4. Hogy felismerje az
 5. ASA eredendő Isteni Törvényének
 6. Óriási hatását.

V.

 1. Ébredjetek, ti mindannyian,
 2. A mi Tanításainkra!
 3. Mert az ősi szellemek
 4. Párban
 5. Egyesítik ellentétes törekvéseiket,
 6. Habár mindegyik egyedül
 7. Tevékenykedik.

VI.

 1. Mindezek együtt:
 2. Jó dolog,
 3. És egy rosszabb is,
 4. Amint a gondolat, amint a Szó,
 5. Amint a Cselekedet is.

VII.

 1. Ezért, a kettő közül
 2. Válasszon helyesen
 3. A bölcsen gondolkodó.
 4. Ne válaszd azt, amit
 5. A gonosztevő

VIII.

 1. Igen, akkor!
 2. Amikor a két szellem
 3. Először találkozik,
 4. Hogy megteremtse az Életet,
 5. Vagy az Élet hiányát.

IX.

 1. És, hogy eldöntse,
 2. Hogyan lesz a világ végül
 3. Elrendezve;
 4. A gonosznak egy rosszabb élet jut,
 5. A Jónak
 6. Az Elme legjobb Állapota.

X.

 1. Azután, amikor mindegyikük bevégezte
 2. A maga dolgát
 3. A Teremtés folyamatában,
 4. Pontosan választottak,
 5. Mindegyik az Ő saját Birodalmát.

XI.

 1. Az aki kettejük közül
 2. Gonosz volt,
 3. Az a gonosz,
 4. De a mindig Jóságos Szellem
 5. A Kozmikus Rendet választotta;
 6. És hasonlóképpen Ő választotta
 7. Azokat, akik boldogok az Ahurákkal,
 8. A cselekedeteikkel,
 9. Amelyeket
 10. ASA Szent Törvényeivel
 11. teljes összhangban vittek véghez.

XII.

 1. Aztán jött az Uralkodó Hatalom ideje,
 2. A Jó Elméé,
 3. És a Kozmikus rendé.

XIII.

 1. És olyanokká is válhatunk, mint azok,
 2. Akik előidézik a nagy megújulást,
 3. És gyarapítják
 4. Ezt a világot;
 5. Ilyenek is lehetünk.

XIV.

 1. És amikor a Tökéletesség
 2. Állapotát elérjük,
 3. Akkor a pusztítás vihara,
 4. Szakad rá a hamisságra,
 5. És annak követői
 6. Vele együtt vesznek el.

XV.

 1. De a legserényebb,
 2. A Jó Elme; és az Ahurák
 3. Boldog lakhelyén,
 4. Összegyűjti az Asavanokat, az igazakat
 5. Azokat, akik
 6. Földi útjukat
 7. A Szent ASA szellemével
 8. Összhangban járják.

 

4. GATHA

XXXI. JASZNA

I.

 1. Ezeket a tanításokat
 2. Őszintén hirdetjük néktek,
 3. Mikor emlékezetből mondjuk
 4. A mindeddig nem hallott szavakat.

II.

 1. És ha
 2. Fel nem ismeritek,
 3. A vitathatatlan Igazságot
 4. Ily módon
 5. Lelketekben,
 6. Jobbnak a Szavaknál,
 7. Akkor
 8. Én jövök el mindnyájatokhoz
 9. Személyesen,
 10. Azzal az erővel,
 11. És azon az úton,
 12. Amelynek révén
 13. Ahura Mazda
 14. felismeri és kijelöli
 15. Az Ő követőit,
 16. Azért, hogy mi az
 17. Iránta tanúsított engedelmességben
 18. Az ASA Szent Törvénye
 19. Szerint élhessünk.

III.

 1. És az a buzgalom
 2. Óh, Ahura Mazda!
 3. Az a békés derű,
 4. Amelyet Te adtál
 5. A Te Szellemed,
 6. És a Szent Tüzed,
 7. És a Te Igazságosságod által
 8. A Két szembenálló erőnek,
 9. Te nyilvánítottad ki az esküt
 10. Az éber lelkek számára.

IV.

 1. És amikor
 2. A Kozmikus Rend Szelleme
 3. Hajlik majd
 4. Könyörgésemre,
 5. És Vele együtt
 6. Mazda összes Ahurája.

V.

 1. Akkor
 2. Az ajándék
 3. Áldásával,
 4. És a bennem
 5. Munkálkodó
 6. Tökéletes Szellemeddel,
 7. Imádkozom majd
 8. Az AZA Szent Törvényének
 9. Hatalmas Birodalmáért,
 10. Amelynek erejével
 11. Elsöpörhetjük a gonoszt.

VI.

 1. Mindenkor
 2. Megengeded számomra,
 3. Hogy felismerhessem:
 4. Kozmikus Rendeden
 5. Keresztül a
 6. Legjobb adatik meg.

VII.

 1. Mondd nékem
 2. A Te Jóságos Szellemeddel,
 3. Amely bensőmben
 4. Szól hozzám,
 5. Hogy megtudhassam,
 6. És, hogy megérthessem
 7. Azt, Akiből
 8. Ezek az Igazságok fakadnak.

VIII.

 1. Ahura Mazda
 2. Az Ő Szellemén keresztül
 3. Teremtette
 4. A Kozmikus Rendet.

IX.

 1. Hasonlóképpen
 2. Dicséri,
 3. Az Ő Jóságos Elméjét
 4. Az Ő Asavanjaiban, Törvényének tisztelőiben.

X.

 1. És az ASA Szent Törvényének
 2. Ezen követőit
 3. Pártfogolod
 4. A Te Szellemeden
 5. Keresztül,
 6. Ők, a Tieid,
 7. Óh, Ahura Mazda!
 8. Minden órában
 9. Ugyanaz vagy!

XI.

 1. Tégedet,
 2. Óh, Ahura Mazda!
 3. Elképzeltelek ezért,
 4. Mint az Elsőt,
 5. És az Egyetlent
 6. Az egész Teremtésen,
 7. Akit megdicsőítünk szellemünkkel,
 8. Mint a bennünk lévő Jó Szellem
 9. Atyját.

XII.

 1. Amikor megláttalak téged
 2. Megtisztult látásommal,
 3. Mint Kozmikus Rendünk
 4. Igazi megalkotóját,
 5. Mint a Sors
 6. Urát!

XIII.

 1. Tied volt óh, Ahura Mazda!
 2. Az Erő;
 3. Igen, a Tiéd volt,
 4. Óh, Szeretetből Teremtő!
 5. A Megértés,
 6. És a Szellem,
 7. Amikor
 8. Külön Utat rendeltél
 9. Mindegyikünknek és mindeneknek.

XIV.

 1. És ez a Tanítás
 2. Volt az első, a parancsolatok közül,
 3. Hogy tetteinket vezérelje.

XV.

 1. Először
 2. Megteremtetted
 3. Óh, Ahura Mazda!
 4. A Kozmikus Erőket,
 5. És feltártad
 6. A Kozmikus Törvényeket;

XVI.

 1. Azután
 2. Nékünk adtad
 3. A Te Saját Szellemedből
 4. Fakadó Értelmet!
 5. És megalkottad
 6. testi életünket,
 7. Amelynek során
 8. Befolyásoltad
 9. A Te Hatalmaddal
 10. Minden cselekedetünket.

XVII.

 1. Bizonyára
 2. Kérdezhetnék én Tőled
 3. Olyant is:
 4. Mi módon lehetséges valakinek
 5. Aki, bölcs tettekkel
 6. Törekszik támogatni
 7. A Te Jóságos Törvényedet,
 8. Túl az otthonon,
 9. Vidéken,
 10. És tartományokon,
 11. A Te Kozmikus Rended szerint,
 12. És Igazságban;
 13. Hogyan válhat az ilyen
 14. Hozzád hasonlóvá,
 15. Óh, Te Hatalmas Teremtő.

XVIII.

 1. És a Tanítások közül melyik
 2. A Legfőbb?

XIX.

 1. Hadd szóljon a bölcs kizárólag,
 2. A megvilágosodotthoz.

XX:

 1. Ne csaljon meg minket
 2. Többé a tudatlan,
 3. Akármennyire is felemelné
 4. Az ő hangját.

XXI.

 1. Óh, Ahura Mazda!
 2. tenmagad
 3. Tárd fel számunkra
 4. A Te teljes Igazságodat
 5. Mint jóságos Szellemed
 6. Tiszta kinyilatkoztatását.

XXII.

 1. Halld meg őt, Aki megalkotta
 2. A Kozmikus Rendet
 3. A Világok számára,
 4. A Mindentudó Egyetlent,
 5. Ahura Mazdát!

XXIII.

 1. Ő az,
 2. Aki az Univerzális
 3. Boldogságot adja,
 4. És a Halhatatlanságot,
 5. Az Ő kozmikus Rendjének
 6. Teljességében,
 7. És Önmagától ontva azt,
 8. Mint az Uralom feje,
 9. Igazi hívei között.

XXIV.

 1. És ugyanígy adja majd át
 2. A Jó Szellem
 3. Életerős hatalmát
 4. Annak, aki
 5. Szellemben és Tettekben
 6. Az Ő Barátja.

XXV.

 1. Valóban,
 2. Csak a bölcsek számára
 3. Világosak mindezen dolgok.

XXVI.

 1. A Te Jóságos Szellemeddel,
 2. És a Te Szent Birodalmadban
 3. Éli ő
 4. A Kozmikus Rendet,
 5. Mind szavaiban,
 6. Mind Cselekedeteiben.

XXVII.

 1. És számodra,
 2. Óh, Ahura Mazda!
 3. Az ilyen ember lesz
 4. A leghűségesebb,
 5. És a legvirulóbb lény,
 6. Mert minden erejével
 7. Néked szolgál!

 

5. GATHA

XXXII. JASZNA

I.

1.       És a gonosz tanító

2.       Lerombolhatja tanításainkat,

3.       Kiforgathatja

4.       Az Élet Igazi értelmét,

5.       Elrabolván tőlem

6.       Vagyonomat,

7.       A TE Jóságos Szellemed

8.       Legjavát, és valódi Gazdagságát.

II.

 1. Hozzád,
 2. Óh, Ahura Mazda, és
 3. ASA, a Kozmikus Rend Szent Urához
 4. Kiáltok ezért,
 5. Szellemem hangjával!

III.

 1. Bizony,
 2. Ezek elpusztíthatják életemet,
 3. Mert titkos szövetségben vannak a gonosszal.

IV

 1. Mert a gonosz,
 2. Keresni fogja ezen dolgokat,
 3. Sötét birodalmának fegyvereivel
 4. A Káosz lakhelyén,
 5. Amely a legrosszabb elme;
 6. Ezek ketten együtt
 7. Az élet elpusztítói.

Vegyes 31/

 1. De az én jutalmam
 2. A Legjobb Egyetlentől ered,
 3. Aki az ASA, a Kozmikus Rend Szent Ura
 4. Messzire sugárzó mentális fényében
 5. Tanít,
 6. Legfelsőként uralkodván,
 7. Óh, Ahura Mazda!
 8. Akármilyenek legyenek is
 9. Bajaim és kétségeim,
 10. Bizony,
 11. Neki Hatalmában áll meggyógyítani.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.