Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jasznák (Áldozati fohászok)

2009.04.23

I. JASZNA

I.

 1. Hirdetem, hiszem és élem
 2. Ahura Mazdához
 3. A Teremtőhöz szóló Jasznámat,
 4. A Ragyogóhoz, és dicsőségeshez,
 5. A Legnagyobbhoz és a Legjobbhoz,
 6. A legállhatatosabbhoz és a Legbölcsebbhez,
 7. Aki a Legcsalhatatlanabbul
 8. Valósítja meg Terveit,
 9. Kozmikus Rendjén
 10. Keresztül.

II.

 1. Jasznámat Őhozzá zengem
 2. Aki Elménket megvilágosította,
 3. Aki elküldte öröm-teremtő Kegyelmét,
 4. Aki alkotott és formált bennünket,
 5. És Aki táplált és védett bennünket,
 6. Mert Ő a legnagylelkűbb Szellem!

III.

 1. Hirdetem, hiszem, és élem Jasznámat
 2. A Jó Értelemhez,
 3. És a
 4. Szent ASÁ-hoz, a Legnagyobbhoz;
 5. És mindkettőhöz:
 6. Az Egyetemes Jóléthez és Halhatatlansághoz,
 7. A testhez, és a Lélekhez,
 8. És Ahura Mazda
 9. Szent Tüzéhez.

IV.

 1. Hirdetem, hiszem, és élem Jasznámat
 2. A Kozmikus Rendhez;
 3. És fohászkodom és zengem Jasznámat
 4. A Legjobbhoz,
 5. A Szent ASÁ-oz, és
 6. Ahura Mazda
 7. Szent Tüzéhez.

 

 

 

 

V.

 1. Hirdetem, hiszem, és élem
 2. Jasznámat hozzá,
 3. Aki teremti, és Aki adja
 4. Az életnek azt a virágzását,
 5. Amely hozzásegít mindeneket
 6. A boldog családi élethez,
 7. Amely korlátlanul folytatódik
 8. Az év minden napján;
 9. (Jasznámat)
 10. Az új és a fogyó Holdhoz,
 11. És a teli Holdhoz
 12. Amely Éjszakákat szór az Évszakokra.

VI.

 1. És Hirdetem, hiszem, és élem Jasznámat,
 2. Mindazokhoz, Akik tudnak,
 3. A Kozmikus Rend
 4. Harminckét Uráról.
 5. Amelyeket Ahura Mazda
 6. Vésett emlékezetünkbe,
 7. És Zarahustra
 8. Kihirdetett, mint az
 9. ASA, a Szent Törvény
 10. Urait,
 11. Akik a Legjobbak minden jók között.

VII.

 1. És Hirdetem, hiszem, és élem Jasznámat,
 2. Mindkettőhöz:
 3. Ahurához, a Teremtőhöz,
 4. És Mithrához a Megtartóhoz,
 5. A fenséges, az Örökéletűhöz, és Szenthez,
 6. És az összes Csillagokhoz,
 7. Amik az összes Mainyu Teremtményei,
 8. És a Holdhoz,
 9. És a ragyogó Naphoz.

VIII.

 1. Hirdetem, hiszem, és élem Jasznámat,
 2. Zarahustra Szent
 3. És igaz kinyilatkoztatáshoz.

IX.

 1. Hirdetem, hiszem, és éle, Jasznámat,
 2. A Vizekhez, a termőföldhöz, és Növényekhez,
 3. És ehhez a Földhöz, valamint a Mennyekhez,
 4. És a Szent Szélhez,
 5. És a Csillagokhoz, a Holdhoz és Naphoz,
 6. És a kezdet nélküli Örök Csillagokhoz,
 7. És Szpienta Mainyu, a Szent Szellem minden Szent Teremtményéhez,
 8. Férfihoz és nőhöz,
 9. A Kozmikus Rend irányítóihoz.

X.

 1. És Hirdetem, hiszem, és élem Jasznámat
 2. A fenséges Úrhoz,
 3. Aki maga a Kozmikus Rend;
 4. A Nappalokhoz és Éjszakákhoz,
 5. Az Évekhez és az Évszakokhoz,
 6. Akik a Rituális Rend Urai.

XI.

 1. Megvallom, hogy egy
 2. Zarahustra, hogy egy
 3. Mazda-imádó vagyok,
 4. A Dévák ellensége,
 5. A Dévák ellensége,
 6. Híve a Szent Kozmikus Rendnek.
 7. A Nappalok és Éjszakák Urainak,
 8. A havonkénti ünnepeknek,
 9. És azoknak, amelyek évente egyszer vannak,
 10. És azoknak, amelyek évszakonként.

 

2. JASZNA

II. JASZNA

II.

1.       Arra vágyom, hogy megszólíthassam

2.       Imáimmal az összes legfőbb Urat,

3.       A Nappalok Urait,

4.       Az Évekét,

5.       És az Évszakokét;

6.       És a jó, a hős,

7.       Az örökké áldott Fravasikat,

8.       És a Kozmikus Rend minden Urát.

 

3. JASZNA

III. JASZNA

I.

 1. És óhajtom
 2. A jól elgondolt Gondolatokat,
 3. Ésa jól kimondott Szavakat,
 4. A jól végrehajtott Mennyei és Földi Tetteket,
 5. Minden ember Lelkének megelégedésére.

II.

 1. És meg óhajtom érni,
 2. A hónapok ünnepeit,
 3. A Kozmikus Rend Urait,
 4. Az Újholdat, és
 5. A Fogyatkozó Holdat,
 6. És a Teliholdat, amely szétoszlatja az Éjszakát,
 7. És az Év ünnepeit, és az Évszakokéit,
 8. És a Rituális Rend Urait.

III.

 1. És mindazon Urakat,
 2. Akik harmincan és ketten vannak,
 3. Akik az ASA Szent Törvényének Urai,
 4. És Akiknek szolgálatait
 5. Lelkünkre kötötte
 6. Mazda,
 7. És kihirdette
 8. Zarahustra,
 9. Mint a Legjobbnak,
 10. ASÁ-nak, a Kozmikus Rend Urának
 11. Fenntartóit.

IV.

 1. És a Te Szent Tüzeddel
 2. Óh, Ahura Mazda!
 3. És az összes Tüzekkel,
 4. És a Jó Vizekkel,
 5. Amelyeket Mazda alkotott,
 6. És az összes Növényekkel,
 7. Amelyeket Mazda teremtett,
 8. (Közeledem az áhítathoz).

V.

 1. Érezni óhajtom a tájakat,
 2. A legelőket, a falvakat,
 3. Hűvös Forrásaikkal,
 4. A Vizeket, a Termőföldeket, és a Növényeket,
 5. A Földdel és a Mennyekkel,
 6. A Szent Széllel, és a Csillagokkal,
 7. A Holddal és a Nappal,
 8. És az örökéletű, szabad akaratú
 9. Szüntelenül változó Csillagokkal,
 10. És az összes Szent Lényekkel,
 11. Akik Szpienta Mainyuéi,
 12. Hímneműek és nőneműek,
 13. A Szent Rend irányítói,
 14. ÉS mindazzal, ami a Fenséges Úré,
 15. Amely része az
 16. ASA Szent Törvényének,
 17. Aki a Szertartás Lényege Maga,
 18. És a Nappalokkal, és az Éjszakákkal,
 19. És a hónapok ünnepeivel,
 20. És az évenkéntiekkel,
 21. És a számos évszakéval,
 22. Akik a Szertartás Urai;
 23. És Haurvatattal,
 24. Aki őrzi a Vizeket,
 25. És Ameretattal, Aki Őrzi
 26. A Növényeket és az Erdőt.

VI.

 1. Érezni óhajtom
 2. Haomát és Haoma nektárját,
 3. És Téged, a Tüzet,
 4. Óh, Te Ahura Mazda Fia!

VII.

 1. És követni kívánom a
 2. Szent ASA
 3. Tisztelőinek hatalmas Fravasiait.
 4. És követni óhajtom
 5. A Kozmikus Rend minden Urát,
 6. Az összes Mennyeit és Földit,
 7. Akik imádatra és dicséretre születtek, az
 8. ASA Szent Törvénye,
 9. Minden Jók Legjobbika
 10. Által.

VIII.

 1. Mazda követőjének vallom magam
 2. Zarahustra Rendjéből,
 3. A Dévák ellenségének,
 4. És a Kozmikus Rend odaadó hívének.
 5. Tehát hadd szólaljon meg
 6. ASA,
 7. A Szent.

 

 

4. JASZNA

IV. JASZNA

I.

 1. Ezek a Jó Gondolatok,
 2. Jó Szavak és Jó Tettek,
 3. Ezek a felajánlások, ez a Baresman,
 4. És még kettő: Haurvatat,
 5. Aki védelmezi a Vizeket,
 6. És Ameretat, Aki
 7. AA Növényeket és az Erdőt védelmezi,
 8. Haomát és Haoma nektárt,
 9. És az időben mondott fohászt és áldást,
 10. Ezeket ajánljuk fel és hirdetjük.

II.

 1. Igen, ezeket hirdetjük
 2. Az ünnepléssel,
 3. És felajánljuk
 4. Ahura Mazdának,
 5. És Szraosának, az Engedelmességnek, az Áldottnak,
 6. És a Nagylelkű halhatatlanoknak,
 7. És a Szentek Fravasiainak,
 8. És az Ő Lelküknek,
 9. És Ahura Mazda,
 10. Az egész teremtés
 11. Fenséges Ura
 12. Szent Tüzének.

III.

 1. Továbbá, igen,
 2. Felajánljuk ezeket a jól elgondolt Gondolatokat,
 3. Ezeket a jól kimondott Szavakat,
 4. Ezeket a jól végrehajtott Cselekedeteket,
 5. A Nagylelkű Halhatatlanoknak,
 6. Azoknak, Akik igazságosan gyakorolják uralmukat,
 7. És Akik tökéletesen rendeznek el minden dolgokat,
 8. Az örökéletűeknek, az örök segítőknek,
 9. Akik a Jó elmében lakoznak.
 10. És ezeket a felajánlásokat ajándékozzuk a
 11. Jó Fravasiknak.

IV.

 1. Igen,
 2. Mi ezennel átadjuk e felajánlásokat
 3. A teremtőnek,
 4. Ahura Mazdának,
 5. A Ragyogónak, a Dicsőségesnek,
 6. És a Mennyei Szellemnek,
 7. És az összes Nagylelkű Halhatatlan
 8. Magasztalására.

V.

 1. És ezennel átadjuk
 2. Felajánlásainkat
 3. A Nappalok Urainak,
 4. És az Éjszaka urainak,
 5. A Kozmikus Rend
 6. Szent Urainak,
 7. És az ASÁ-nak,
 8. A legjobbnak, és
 9. Ahura Mazda
 10. Szent Tüzének.

5. JASZNA

VI. JASZNA.

I.

 1. Mi imádjuk a Teremtőt,
 2. Ahura Mazdát,
 3. És a Nagylelkű Halhatatlanokat,
 4. Akik igaz módon uralkodnak,
 5. És Akik jól elrendeznek
 6. Minden dolgokat;
 7. És imádjuk
 8. ASÁ-t, a Szent Törvényt.

II.

 1. Imádjuk
 2. A Kozmikus Rend
 3. Minden Urát,
 4. Akik harmincan és ketten vannak,
 5. Akik az ASA Legjobb Urai.
 6. És Akiknek követését
 7. Lelkünkre kötötte
 8. Ahura Mazda,
 9. És hirdette Zarahustra.

III.

 1. Is imádjuk
 2. Ahurát, és Mithrát,
 3. A fenségest és a Halhatatlant,
 4. Áldozatainkkal;
 5. És a többi Szent Kettőt;
 6. A Csillagokat, a Holdat,
 7. A Napot, és a Növényeket.

IV.

 1. És imádunk Téged,
 2. A Tüzet,
 3. Ahura Mazda Fiát,
 4. Minden Tűzzel
 5. És Vízzel,
 6. És minden Növénnyel együtt,
 7. Melyeket Mazda alkotott.

V.

 1. És imádjuk az összes,
 2. Leghatalmasabb Urat,
 3. A Nappalok Urait,
 4. És az Éjszakák Urait,
 5. És hadd
 6. Szólaljon meg
 7. ASA, a Kozmikus Rend Ura
 8. A Szent és a tudós.

 

6. JASZNA

VIII. JASZNA

I.

 1. uralkodjál
 2. Óh, Ahura Mazda,
 3. Akaratod szerint a Vizek fölött,
 4. A Növények fölött, és
 5. A tiszta és Szent Lények fölött,
 6. Akik magukban hordják
 7. Szent Rended magvait.
 8. Foszd meg a gonoszt minden hatalmától!
 9. És hadd szólaljon meg
 10. ASA, a Kozmikus Rend Ura
 11. A Szent, és a Tudós.

 

7. JASZNA

IX. JASZNA.

I.

 1. Szükségem van Reád,
 2. Óh, Haoma az Ihlethez;
 3. Szükségem van Reád,
 4. Erőm elnyeréséhez;
 5. Szókségem van Reád
 6. A győzelemhez;
 7. Szükségem van Reád
 8. Az erőhö9z és a gyógyuláshoz,
 9. Amikor gyengélkedem;
 10. Szükségem van Reád a fejlődéshez
 11. A jobb élethez, és az életerőhöz.

II.

 1. Az első áldás, amiért könyörgöm
 2. Hozzád, Óh Haoma,
 3. Hogy űzd messzire a halált!
 4. Könyörgöm Hozzád, Óh, Haoma,
 5. A legjobb Életért.
 6. Ki messzire űzöd a halált!
 7. Óh, Élet, hosszan tartó élet!


8. JASZNA

X. JASZNA

I.

 1. Áldom a Felhőket, amelyek megöntöznek,
 2. És az Esőket, amelyek növesztenek Téged
 3. A Hegyek ormain;
 4. És magasztallak Titeket fenséges Hegyek
 5. Ahol a Szent Haoma ágai nyújtózkodnak.

II.

 1. Magasztalom e hatalmas Földet
 2. Messzire nyúló ösvényeivel,
 3. A te Anyádat,
 4. Szent Növény!

III.

 1. Igen, magasztalom
 2. A Földet, ahol növekszel,
 3. Te édes illatú, gyorsan terjeszkedő,
 4. Jóságos termése az Úrnak.

IV.

 1. Növekedjél minden száradban, ágadban,
 2. Minden hajtásodban és indádban,
 3. Növesszenek Téged szavaim is.

V.

 1. Öt dologhoz tartozom, és
 2. Öt másikhoz nem;
 3. Jó Gondolatok embere vagyok,
 4. Nem a gonoszoké;
 5. Jó Szavak embere vagyok,
 6. Nem a gonoszoké;
 7. Jó Tettek embere vagyok,
 8. Nem a gonoszoké.
 9. Engedelmességre születtem,
 10. És nem a süket engedetlenségre;
 11. Asavanokhoz, a törvény követőihez tartozom,
 12. És nem a sötétséghez.

VI.

 1. Imádjuk Haomát,
 2. Aki tökéletesít bennünket;
 3. Imádjuk Haomát,
 4. Aki távol tartja tőlünk a halált;
 5. Igen, imádjuk
 6. Az összes Haoma Növényt.

 

 1. JASZNA

XII. JASZNA

I.

 1. aki nékünk az Egyetlen,
 2. Ezután az Néked Kettővé válik,
 3. Majd Hárommá, Néggyé, Ötté,
 4. Hattá, Hétté, Nyolccá,
 5. Akik mind Téged szolgálnak, az
 6. ASA Szent Törvényén keresztül.

II.

 1. Áldom
 2. A Jó Gondolatokat, a Jó Szavakat
 3. És a Jó Cselekedeteket,
 4. Az én Gondolataimat,
 5. Beszédemet, és Cselekedeteimet.

III.

 1. Bemutatom az összes Jó Gondolatot,
 2. Jó Szavakat, és Jó Cselekedeteket,
 3. És megvetéssel utasítok el
 4. Minden rossz gondolatot,
 5. Szót és cselekedetet.

IV.

 1. Ezennel átnyújtom Néktek,
 2. Óh, Ti Bőkezű Halhatatlanok!
 3. Áldozatomat, és hódolatomat,
 4. Teljes Értelmemmel,
 5. Szavaimmal, és Cselekedeteimmel,
 6. És teljes valómmal;
 7. Igen,
 8. Felajánlom Néktek,
 9. testem húsát, vérét,
 10. Úgy, mint ha az a sajátotok lenne.

V.

 1. És magasztalásom légyen
 2. Az ASA Szent Törvénye
 3. Minő áldás,
 4. Az Isteni Rend!

VI.

 1. Megvallom,
 2. Mint Zarahustra
 3. rendjéből való, és
 4. Mazda követő,
 5. Hogy dicsőítője vagyok
 6. A Jóságos Halhatatlanoknak.

VII.

 1. Bizony, és
 2. Ahura Mazdának
 3. A Jóságosnak,
 4. Aki fel van ruházva az összes
 5. Kegyes javakkal.
 6. A Szent Egyetlennek tulajdonítok
 7. Minden jó dolgokat,
 8. Amelyek bőségesek,
 9. A Ragyogónak és Dicsőségesnek,
 10. Akiié az összes dolog,
 11. Akármi, ami jó,
 12. Akié az
 13. ASA, a Szent Törvény.
 14. A mindent megtisztító, átható
 15. Kozmikus Rend,
 16. Akié az összes Csillag,
 17. Amelyek fényébe
 18. A dicsőséges Lények és tárgyak.
 19. Beöltöznek.

VIII.

 1. Mazda-imádó vagyok,
 2. Zarahustra rendjéből;
 3. És megvallom,
 4. Hogy dicsőítője vagyok, hitvallója.

IX.

 1. És ezért hangosan magasztalom
 2. elgondolt Gondolatot,
 3. A jól kimondott Szót,
 4. És a jól véghezvitt Cselekedetet.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.