Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szótár az Avestához

2009.04.23

SZÓTÁR

 

AHURA MAZDA, vagy Mazda (Ormuzd) - A bölcs Ahura (ÚR), Teremtő Isten, a legfőbb Jó istene a legfőbb Szellem, a láthatatlan Isten, a Fény Istene;az Ahurák fölött álló, Mindenható Úr;

AHURÁK - Jó Szellemek, és Angyalok kara, akiknek paran­csolója Ahura Mazda;

AMESA SZPENTÁK - Ahura Mazda teremtette hat segítőjét,akik a Szent Lélekkel együtt alkotják az Isteni Hetek csoportját, a Halhatatlanokat. A Természet hatalmas körforgása, (teremtés-pusz­tulás-teremtés) az Amesa Szpenták hatására újjászületik.

- VOHU MANAH - Logosz a Jó Gondolat, Isten első szülött gyermekei A hasznos állatok és az ember védelmezője. Feljegyzi az emberek gondolatait, szavait és tetteit. Ő fogadja az igazak lelkeit a túlvilágon, és kíséri őket a mennybe.

- ASA - Az isteni Törvény, a világ erkölcsi Rendjének megtes­tesítője, az Igazság, az Igazságosság kozmikus alapelve, a Kozmikus Rend. A Rend Őre; A modern sakk őse.

- ARMAITI - Ő az alázat Isten leánya, a Föld Anya. Az odaadás, áhí­tat, a harmónia, a vallásos tisztelet Istennője. Óvja a Földet és a legelőket.

- KHSATHRA VAIRJA - Az Eszményi Királyság, az isteni

uralom, megtestesítője. Támogatja a szegényeket és rászorulókat.

- HAURVATAT és AMERETAT - Haurvatat a Megváltás, Ameretat a Halhatatlanság istennője. Az életerő, a bőség felelősei, a vizek és növények védő szellemei. (két Boldogasszony)

JAZATÁK - A Tiszteletreméltók. Számuk végtelen, de néhányan kiemelkedtek közülük, mint: Mithra, Anahita, Szraosa. Angyalként védelmezik a hozzájuk fordulókat. A Nap, a Hold és a csillagok őrzői.

ANGRA MAINYU (AHRIMAN) - A gonosz pusztító szellemek, a sötétség, és halál fejedelme, az Ármány.Ahura Mazda árnyékából született, és lett az Ő ellenfele;

ARDVISZURA ANÁHITA - Az Élet, a Kozmikus Óceán forrása, de a földi vizek forrása is. A termékenység istennője, ő a megtisztító erő, aki megszenteli a nők méhét.

ARMAITI - (1. A.Szpenták)

ASA - Kozmikus Rend. (l. A.Szpenták).

ASAVAN-ASA, azaz Ahura Mazda Törvényeit követő hívő, igaz ember;

ASEM VOHU - a./ A Párszik gyakran ismételt imája, (mantra), fő erkölcsi parancsolata :"A. Igazságosság a Legjobb Jóság"; b./ AMEN;

AVESZTA - ZEND AVESZTA - Az emberiség legősibb Szent könyve, Zend (óiráni) nyelven; Aveszta:Tudás, Törvény; valószínűleg 21 Könyvből, "Naszk-ból" állt, melyekből csak öt maradt fenn. Zarathusztra tanítása; Dicsőítés, Magasztalás, különböző időkből keletkezett és több forrásból származó Szent iratok összessége. Legelőször képírással, pik­tográfokkal rögzítették a tanításokat.(1.216-231 old.)

CSINVAT HÍD - Az élők és holtak birodalmát elválasztó vízen átívelő, késpenge élességű híd, az "Ítélkezés Hídja", amelyen azon halottak lelkei juthatnak át, - anélkül, hogy lezuhannának, - akik a Törvénynek megfelelően élték le életüket

DÉVÁK - alacsonyabb rangú gonosz szellemek, (Démonok) a Fravasik árnyékai, illetve negatív ellenpárjai.

FARGARDOK - A Vendidad egy vagy több versből álló részei. FRAVASIK - jó Szellemek, az élők őrangyalai, akik az élőlényeket őrzik egész életük folyamán Ahrimán sötét erőivel szemben. Ahura Mazdának is van Fravasija, a szárnyas emberalak, amely a Zoroasztriánizmus ( Zarathusztra görögül:Zoroaszter) jelképe is;

GÁTHÁK - Énekek, fohászok, az Aveszta legősibb részei, melyek Zarathusztrától származnak,

HAOMA - a./ Levél nélküli kúszó növény, (Sarcostemma acidum) keleten, amely savanyú tejszerű levet ad. b./ Látomásokat előidéző szent ital, melyet a Haoma levéből, tejből, és vízből készítettek.

HAURVATAT - (l. A.Szpenták)

JASZNA - Áldozat, fohász. Az Aveszta fennmaradt öt könyve közül az első neve. Szertartás könyv, benne találhatók a Gáthák. JAST - Ünnep, himnusz. Az Aveszta egyik fennmaradt, isteneket, dicsőítő himnuszokat tartalmazó könyve;

JAZATÁK (l. A.Szpenták)

KHRAFSTRÁK - Alacsonyabb rangú, gonosz szellemek (ördögök), a jóságos Fravasik árnyékai.

KHSATHRA VAIRJA (I.a.Szpenták)

MAZDAIZMUS - ZARATHUSTRA, a Mazda követők vallása; nem tévesztendő össze, a Dr. Hanisch által 1940-ben alapított ún. Mazdaznan vallással.

MITHRA - Nap Isten, és a bölcsesség Istene. (l. Szraosa) NASZK - Az Aveszta részeinek, könyveinek megnevezése, melyekből eredetileg huszonegy volt.

NYAJIS - A papi liturgia leírásait, liturgiáit tartalmazza.

PÁRSZIK - Zarathusztra azon követői, akik az iszlám hódítás elől menekültek Iránból Indiába.

RASNU - A jámborság szelleme. (L.Szraosa)

SZRAOSA - A Jazaták, a tiszteletre méltóak közé tartozik. Ő üdvözli a halottak lelkét a túlvilágon, Mithrával és Rasnuval ítélkezik a halottak lelke felett

VISTÁSZPA - Perzsa király, aki magáévá tette Zarathusztra tanításait, és azt állami vallássá emelte.

VENDIDAD - Olyan formulák, varázsigék könyve, melyet a démonok ellen használtak. Az Aveszta öt fennmaradt könyvének egyike: Vallási Törvénykönyv.

VISZPERED - Az Aveszta öt fönnmaradt könyvének egyike. Huszonnégy fejezetből álló fohászok, az istenekhez, pártfogókhoz.

VOHU MANAH - (l. A.Szpenták)

ZARATHUSTRA (görögűl:Zoroaszter), a legfőbb pap, próféta neve; Zarathusztra, akinek nevéhez az Aveszta fűződik mintegy 3200-3400 évvel ezelőtt élt, és a Szpitama nemzetségből származott.[1]
3. A SZÓTÁR összeállításánál a következő forrásokat használtuk:

E.B.Székely:Az ASA Esszénus Könyve, USA, 1989. E.B.Székely:Archeozófia - Egy Új Tudomány, USA, 1994. Encyclopaedia Britannica, Vo1.29. USA.1992.

Perzsa Halottaskönyv, Bp.1999. (Ford.:Darabos Pál)

Győrfi János:Az Óperzsa Birodalom Tündöklése és Bukása. Bp

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.